Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Certifikované výrobky


Lobkowiczké zámecké vinařství, Roudnice nad Labem Fratava
DORTLETKA – Cukrárna & Kavárna Dortletka
AnnKas - produkty z včelího vosku Svíčky ze včelího vosku
LEVANDULOVÁ FARMA ŽIDOVICE Levandule a levandulové výrobky
FILIP HORÁK, DiS. Med
DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU, o. s. Ruční papír a drobné dárky z ručního papíru
MINIPIVOVAR LABUŤ Ležáky Labuť, Pivní speciály Labuť
Autorská keramika pálená v peci otápěné dřevem Keramika pálená v peci
Ručně tkané oděvní a bytové originály Ručně tkané oděvní a bytové doplňky
ŠTÍPANÉ PLOTY Štípané ploty
Podřipský pivovar Podřipské 12° pšeničné, Světlý ležák 11°
Roudnický košt Roudnický košt
Jehněčí maso, Chovaneček Jehněčí maso
Trvanlivé masné výrobky, Chovaneček Trvanlivé masné výrobky
Piva z produkce Pivovaru Na Rychtě Piva z produkce Pivovaru Na Rychtě
Brašnářství Valešová
Biskupský pivovar U sv. Štěpána Pivo Vikář 10°, Děkan 11° a Štěpán 12°
Výrobky z kukuřičného šustí Bechlín Výrobky z kukuřičného šustí
Kurzy lidové tvorby Kurzy lidové tvorby
Ovocná farma Starý Týn Mošt jablečný BIO
Kozí farma Držovice Držovické výrobky z kozího mléka
Čokoládová laboratoř Litoměřice Čokoládové lanýže
Pražírna kávy Zoban Zrnková výběrová káva
Třebívlické farmářské produkty Farmářské domácí produkty Johann W
Podřipské perníčkování Markéty Nebeské Podřipské perníčky
Naturální nanovinařství Charlie-VinumCelebratum Víno Grinor


O značce

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. byla na podzim roku 2014 přijata do Asociace regionálních značek, o. s. (ARZ). Tímto se stala koordinátorem nové značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® a zařadila se do systému regionálních značek, jejichž počet v České republice v současné době činí 26. Certifikovat tak může výrobce a poskytovatele služeb na území pěti okresů (Litoměřického a středohorské části Děčínského, Lounského, Teplického a Ústeckého), viz dokument Zásady pro udělování a užívání značky, příloha č. 1.1.

Leták ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®

Cílem regionální značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® je využití potenciálu místních producentů včetně řemeslných, pro propagaci regionu, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost.

Producenti mohou žádat o značku pro své produkty, ubytovací a stravovací služby, či zážitky, pro která jsou vytvořena certifikační kritéria (viz Dokumenty ke stažení) zahrnující požadavky pro udělení certifikátu. Hlavní důraz u produktů, služeb a zážitků je kladen především na tradici a jedinečnost spojenou s regionem, kvalitu a šetrnost k přírodě.

Regionální značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® koordinuje Destinační agentura České středohoří, o.p. s. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.
Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

 • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
 • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
 • Značka je také udělována ubytovacím nebo stravovacím zařízením a zážitkům.

  Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.


  Pro zájemce o značku

  Certifikační komise je naplánována na čtvrtek 17. 5. 2018. Své žádosti o značení můžete doručit do 10. 5. 2018 na adresu: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice.  

  K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí.

  Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® po dobu 2 let. Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 3 roky. Při vydání certifikátu s Vámi Destinační agentura České středohoří, o.p.s. jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.

  Poplatky za udělení a užívání značky:

  Registrační poplatek

  Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500 Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky. Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek, resp. službu, nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 50 % částky uvedené v předchozím odstavci. Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.
  Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

  Poplatek za užívání značky

  Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

 • OSVČ a osoby vykonávající příležitostnou činnost: 500 Kč
 • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 1 000 Kč
 • firmy s 10 a více zaměstnanci: 2 000 Kč

 • Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 7. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

  Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“. Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

  Dokumenty ke stažení:

  Zásady pro udělování a užívání značky
  Kritéria pro výrobky
  Žádost pro výrobky
  Kritéria pro služby
  Žádost pro služby
  Kritéria pro zážitky
  Žádost pro zážitky

   


  Kontakty

   

  Kontakty pro žadatele o značku:

  Regionální koordinátor systému regionálních značek
  Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
  Komenského 748/4
  412 01 Litoměřice
  www.ceskestredohori.info
  www.regionalni-znacky.cz

  Ing. Radana Kubíčková;
  Regionální koordinátorka projektu
  telefon: +420 412 871 140
  rz@ceskestredohori.info

  ×

  Vážení návštěvníci,

  v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

  Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

  FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
  FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
  FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

  Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

  Děkujeme za pochopení,

  Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice