Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Tipy v Milešovském středohoří

Atraktivní místa v okolí Milešovky - nejvyšší hory Českého středohoří, jejíž vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem

Velemín

Území Velemínské kotliny se rozprostírá ve sníženině mezi masivem Lovoše a Milešovky. Kotlina je vlastně plochým nebo jen mírně zvlněným zemědělským územím bez přírodních dominant, ty jsou však bohatě rozmístěny kolem obzoru a vhodně doplňují krajinný ráz této oblasti. Měkký reliéf postrádá jakékoliv ostré tvary a zcela chybí skalní výchozy. Návštěvníka určitě zaujme několik zaoblených vyvýšenin s travnatým nebo křovinatým pokryvem, které převyšují své okolí vždy jen o málo metrů. Příkladem je kopec v obci Bílka, nebo Mansteinův kámen.

Geologicky je plocha Velemínské kotliny pokryta vrstvami čtvrtohorních usazenin - úrodných spraší a sprašových hlín. V okolí Března, Velemína, směrem k Oparnu se dostávají na povrch druhohorní usazené horniny - pískovce, písčité slínovce a prachovce. Na Paškapole proběhly pokusy o těžbu sloje černého uhlí a také v tomto sedle najdeme minerál augit.

Hlavní vodotečí oblasti je Milešovský potok, pramenící na plošině vrchu Březina ve výšce 640 m a posléze protékající celé Oparenské údolí, kterému dodává jednak jeho erozní charakter a udržuje jeho jedinečné mikroklima. Milešovský potok se vlévá pod Malými Žernoseky do řeky Labe, na jejím levém břehu.

Lesnatost kotliny je minimální, ale pohledově je obklopena listnatými lesy okolních kopců a masívů a přímo si říká o vyfotografování panoramatických snímků, nebo fotografií okolních dominant, jako je Lovoš, Milešovka a Ostrý. Stejně tak, z těchto dominant, je Velemínsko velmi fotogenické i přes jeho přetnutí tělesem dálnice D8. V kotlině a na jejích svazích dominuje zemědělská půda, především velké bloky orné půdy a ovocné sady. V krajině jsme schopni najít několik sadů se starými krajovými odrůdami, nebo jednotlivé solitéry ovocných stromů, které krásně probleskují svými květy v jarním období.

V oblasti Velemínska stojí za návštěvu Naučná stezka Březina, která nás dovede k opravenému Vojenskému rybníku a bývalé vsi Březina a mine i přírodní památku Březina – rašeliniště. Krajině dominuje hrad Ostrý na stejnojmenném vrchu. Navštívit určitě musíme nejvyšší horu Českého středohoří – Milešovku a i její sestru Kletečnou. Kdo se nechce škrábat na kopce, může se projít Oparenským údolím a navštívit další hrad hlídající historicky obchodní stezku. Krajina Velemínska je velice malebná a svým charakterem je ozdobou Českého středohoří.

Mainsteinův kámen

Mezi Bílinkou a Velemínem najdeme v polích mírně zarostlý kopeček, který se stal svědkem nepatrného úseku dějin naší i evropské historie. Podobných kopečků ve Středohoří nacházíme desítky. Ten náš s nadmořskou výškou 326,5 m se nazývá "Mannsteinův kámen". Byl pojmenován podle pruského generála Kryštofa Hermanna Mannsteina, který se zúčastnil sedmileté války, probíhající v letech 1756 - 1763. Dne 27. června 1757, kdy, zraněný, prchal s vojskem do Saska, soustředil kolem tohoto vršíčku generál Mannstein kruhovou obranu svého vojska chráněnou vozy. Chybnou stavbou hradby došlo k vytvoření mezery a Chorvaté proniknuvší obranou vybili vše živé. Od té doby se nazýval vršek Mannsteinberg a později dostal název Mannsteinův kámen. V okolí Mannsteinova kamene nalezneme na poli minerál limonit (hnědel - vodnatý oxid železitý) v kulovitých a ledvinitých tvarech, které vyvolávaly domněnku, že se jedná o tzv. „měsíční kameny". Měsíční kámen neboli také adulár patří do skupiny drahých kamenů zvaných živce. Tyto drahé kameny jsou typické svým leskem v barvách duhy.

Plánovač trasy

Start trasy
Cíl trasy

MAPA - Tipy v Milešovském středohoří
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice