Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Litoměřické tematické trasy

Litoměřice - malebné historické město v srdci Českého středohoří. 3 tematické prohlídkové trasy, které Vám představí to "nej" z Litoměřic. Všechny trasy se dají absolvovat také s průvodcem.

Trasa 1., část 2.

Kdo se to na nás díva?

Vejdeme-li do ulice Velká Dominikánská, míjíme barokní kostel svatého Jakuba, kde najdeme několik soch tohoto patrona poutníků zobrazovaného s holí v ruce. Kousek níže na fasádě domu č. 19, kde se nachází vinotéka Vinum Bonum, je vyobrazena Panna Marie s Ježíškem v kartuši, pro kterou se vžil název Černá madona. V ohybu ulice je malý parčík se dvěma hradebními baštami (v jedné z nich je i Dílna ručního papíru), před kterými stojí socha nazvaná ,,Trojice“, představující tvůrcovu vizi světa.

Vzniklo na 1. Mezinárodním sochařském sympoziu v Litoměřicích v r. 2007. Autorem je již zmíněný sochař Libor Pisklák. Před vstupem do Dlouhé ulice se ve výklenku domu č. 109 objeví socha sv. Jana Nepomuckého. Dílo sem bylo pravděpodobně při stavbě domu odkudsi přemístěno. Tohoto světce najdeme i na dalších místech ve městě (v nice pod obloukem na konci Jezuitské ulice, na podstavci na pravé straně budovy úřadu práce v ulici Krajská). Jan Nepomucký hájil práva církve proti králi Václavu IV. Byl umučen a vhozen z Karlova mostu do Vltavy. Stal se patronem při povodních. Z ulice Velká Dominikánská vejdeme do ulice Dlouhá. Směrem k Mírovému náměstí míjíme domy, jejichž fasády zdobí reliéfy, podle nichž se také budovy nazývaly. U budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny stávalo pítko, které bylo v roce 2012 nahrazeno pítkem s bronzovou sochou ,,Děvčátko s proutkem v ruce“ sochaře L. Piskláka, z něhož tryská Voda. Socha symbolizuje naději - dítě hledá pramen čisté vody, bez které život nemůže existovat. Z Dlouhé ulice vejdeme na náměstí, kde na rohu stojí děkanský kostel všech svatých. Obejdeme-li kostel, přijdeme na Kostelní náměstí, z něhož uvidíme Pannu Marii s Ježíškem, která má svatozář v podobě Zlatých paprsků.

Stojí nad bývalým hromadným hrobem morové epidemie z r. 1680. Zde na náměstí stál do roku 1790 městský hřbitov, který byl poté přemístěn za město. Náhrobky byly tehdy použity jako stavební materiál. Uprostřed náměstí stojí moderní kašna, opět dílo L. Piskláka. Na čtyřech kamenných podstavcích sedí bronzoví draci, kteří chrlí vodu. Z Kostelního náměstí půjdeme do Jezuitské ulice, kde projdeme domem „U Modrého hroznu“ k jednomu z nejstarších domů ve městě, tzv. gotickému dvojčeti. Obejdeme ho zprava a dostaneme se do dvorního traktu k hlavnímu vchodu divadla K. H. Máchy, kde na podstavci stojí busta hudebního skladatele Václava Jindřicha Veita (1806-1864). Narodil se v Repnici, působil jako soudní úředník např. V Praze, Chebu a nakonec v Litoměřicích, kde zemřel. Zde také v roce 1904 byl odhalen u budovy gymnázia jeho pomník, který však nacisté, kterým skladatel vadil ideově, v r. 1939 Zničili. Z celého pomníku se zachovala pouze busta, která byla u divadla znovu slavnostně odhalena V r. 1999.

Plánovač trasy

Start trasy
Cíl trasy

MAPA - Trasa 1., část 2.