Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Home   >   LITOMĚŘICKO   >   Velké Žernoseky

Velké Žernoseky

Obec leží na pravém břehu Labe v průměrné výši 158 metrů nad mořem. Na prastaré osídlení místa ukazují četné nálezy od doby kamenné až k železné.

Informace

Poprvé je jméno obce, které vzniklo ze zaměstnání obyvatelstva - sekání velkých mlýnských žernovů - uvedeno roku 1057 v zakládací listině kapituly sv. Štěpána, dané Spytihněvem II. (Zernosech - Sernossiceh terra rusticalis). Přímá zmínka o obci je však až v textu "B" této listiny z roku 1218. Ve druhé polovině 13. století byla ves centrem panství, které se nacházelo v rukou pánů ze Žernosek (zřejmě předchůdců rodu Vchynských). V 15. století se po Žernosekách psal významný husitský exponent Křišťan ze Žernosek a na Vinném, v 16. století a první čtvrtině století následujícího náležel statek Kamýckým ze Lstiboře. Od roku 1667 až do konce 19. století náležely Žernoseky Nosticům. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše z roku 1516, jehož věž pochází dokonce ze 14. století. Velmi známé jsou zámecké vinné sklepy, jež jsou vytesány do skály a zaujímají plochu 2.146 m2 a jsou spojeny chodbami o délce 275 metrů. Podle tradice je zbudovali již ve 12. století mniši ze saského kláštera Altzella, což však není prokázáno. Dalšími žernoseckými památkami jsou - mimo zámku - kovárna č.p. 10 na návsi, empírové domy čp. 9, 31, 33, 34, 36 a viniční domky na stráních žernoseckých vinic. Kaplička „Panny Marie“ na Hrádku byla vystavěna roku 1759; od roku 1818 se tu slaví hrádecká slavnost, Svatodušní svátky s bohoslužbami.

Zámek

Ve druhé polovině 13. století byla ves centrem panství, které se nacházelo v rukou pánů ze Žernosek (zřejmě předchůdců rodu Vchynských). Již tehdy zde zřejmě stávalo panské sídlo neznámé podoby a lokalizace. První výslovná zmínka o něm však pochází až z roku 1543, kdy si Vilém Kamýcký ze Lstiboře nechal do obnovených desk zemských učinit zápis o vlastnictví hradu Kamýka s příslušenstvím a Žernosek tvrze, dvora s poplužím vsi. Kamýčtí ze Lstiboře drželi Žernoseky až do pobělohorských konfiskací roku 1626. Po relativně krátké držbě Vřesovci náležely Žernoseky od roku 1667 až do roku 1916 Nosticům. Ve druhé polovině 20. století byla z důvodu špatného stavu demolována většina hospodářského zázemí zámku. Současná podoba zámku je pozdně barokní, snad z doby okolo roku 1765. Stavební vývoj objektu a podoba jeho eventuelního předchůdce zůstávají neznámé, přestože existence rozsáhlých sklepení se zdá většímu stáří objektu nasvědčovat. Tradovanou domněnku, že sklepy pocházejí už z 12. století, se nicméně prokázat nepodařilo. Zámek je obdélná patrová budova se severojižní orientací, z jejíhož hlavního západního průčelí vystupuje trojosý rizalit s trojúhelníkovým štítem. Střední rizalit má i průčelí východní. Nejvýznamnější vnitřní prostorou je hlavní sál v rizalitu západního průčelí. Zámek stával původně v hospodářském dvoře, dnes už zaniklém.

Plánovač trasy

Start trasy
Cíl trasy

MAPA - Velké Žernoseky
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice