Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Home   >   PODŘIPSKO   >   Lobkowiczký zámek

Lobkowiczký zámek

Raně barokní zámek v Roudnici nad Labem vznikl v letech 1652 – 1684 na místě původního románského hradu, který byl v pozdějších obdobích rozšiřován a upravován.

Informace

Počátkem 2. pol. 16. století bylo za Jana Tarnovského z Tarnova postaveno italskými mistry východní křídlo, navazující na okrouhlou věž tvořící východní zakončení hradu. Další stavební úpravy následovaly po převzetí panství Vilémem z Rožmberka v roce 1575. Jeho čtvrtá manželka, kněžna Polyxena z Pernštejna, se po smrti manžela znovu v roce 1603 provdala, a to za Zdeňka Vojtěcha Popela, 1. knížete z Lobkowicz. Po jejich sňatku byl zámek dále rozšiřován a manželé nechali vybudovat nové západní křídlo. Tím získal hradní areál svůj typický uzavřený lichoběžníkový půdorys.

Zcela nová stavební epocha nastala za Václava Eusebia, 2. knížete z Lobkowicz. Ten se rozhodl v roce 1652 pro radikální přestavbu původního areálu. Prvním z přizvaných italských architektů byl Pietro Colombo, který provedl opravy stávajícího areálu. Následně Francesco Caratti navrhl pravidelný půdorys o čtyřech křídlech kolem uzavřeného obdélného nádvoří. Podílel se však jen na přípravných pracích a na realizaci spodních pater východního křídla. Navázal na něj Carlo Orsolini, který však záhy zemřel. Stavební dozor po něm převzal Antonio Porta (1668), který stavbu započatou v roce 1652 dovedl v roce 1684 k úspěšnému završení.

Zámek byl zařízen velmi hodnotným mobiliářem. Součástí zámku byla i lobkowiczká knihovna, do níž byla v 17. století přemístěna slavná sbírka rukopisů humanisty Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, lobkowiczký rodový archiv a umělecké sbírky, jejíž součástí byla vynikající sbírka zbraní, rozsáhlý soubor italské a delftské fajáns, porcelánu, stříbra, skla, miniatur a nábytku. V zámku se také nacházela proslulá roudnická sbírka obrazů, jež vznikla spojením obrazáren rožmberské, pernštejnské a lobkowiczké, s vynikajícím souborem portrétů od španělských, nizozemských i středoevropských malířů.

Za druhé světové války sloužil zámek jako kasárna německé armádě, po ní armádě české. Zámek Roudnice nad Labem byl navrácen restitucí v roce 1992 původnímu majiteli Martinu Lobkowiczovi. Až do r. 2008 zde sídlila vojenská konzervatoř.

Další informace o prohlídkách zámku a hradu naleznete zde.

Adresa

Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88
413 01 Roudnice n. L.
www.vyletnarip.cz
infocentrum@vyletnarip.cz
Telefon: +420 412 871 501-2
Facebook

Plánovač trasy

Start trasy
Cíl trasy

MAPA - Lobkowiczký zámek
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice