Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Home   >   LITOMĚŘICKO   >   Lovosice

Lovosice

Archeologické nálezy ukazují, že Lovosice byly významným obchodním centrem již v pravěku. První písemná zmínka o Lovosicích nicméně pochází „až“ z roku 1143, kdy je kníže Vladislav II. daroval Strahovskému klášteru.

Informace

Ve 13. století náležely pánům z Lichtemburka, kteří je nadvakrát – v letech 1251 a 1272 – prodali míšeňskému cisterciáckému klášteru Altzella. Klášteru Lovosice náležely do roku 1415, kdy mu je král Václav IV. odebral a zastavil Vláškovi z Kladna. Snad v 15. století vznikla v Lovosicích tvrz, o níž je však známo jen velmi málo. Roku 1510 byla ves zapsána do rukou Šlejniců, kteří patrně nechali zdejší tvrz, asi někdy ve třetí čtvrtině 16. století, přestavět na renesanční zámek. Roku 1574 získal Lovosice Jan z Valdštejna, jehož syn Adam dosáhl roku 1600 povýšení vsi na město. Roku 1756 byla u Lovosic svedena první bitva sedmileté války, v níž pruský král Fridrich II. Veliký porazil rakouskou armádu vedenou generálem von Brownem. Roku 1783 získali lovosické panství Schwarzenbergové, kteří je drželi až do roku 1945. V první polovině 19. století město postihly dvě katastrofy: roku 1809 rozsáhlý požár a roku 1845 velká povodeň,z obou se však vzpamatovalo. Od poloviny 19. století jsou Lovosice svobodným městem. Industriální rozvoj města podpořila železnice, která je v letech 1850 – 1851 spojila s Prahoua Drážďanami. Následuje založení továrny na cikorku, cukrovaru, pivovaru a zejména první chemické továrny v roce 1900. Moderní ráz získalo město radikální přestavbou ve druhé polovině 20. století, při níž byla demolována řada starších staveb včetně bývalého židovského ghetta. Přestože jsou Lovosice tradičně chápány jako průmyslové město, nacházejí se zde zajímavé památky: mimo již zmíněného zámku jde zejména o barokní kostel sv. Václava z roku 1745 a tzv. Pfannschmidtovu vila z roku 1887 s pozoruhodnou štukovou výzdobou v interiéru. Lovosice jsou populárním východiskem na Lovoš a dále do Českého středohoří.

Plánovač trasy

Start trasy
Cíl trasy

MAPA - Lovosice
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice