This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   ÚSTECKO   >   ZOO, Ústí nad Labem

ZOO, Ústí nad Labem

ZOO complex is situated at a city quarter of Krásné Březno on Mariánské rocks hillside in an unusual hilly landscape.

Informace

Visitors can observe over 1300 animals representing more than 200 species. ZOO Ústí nad Labem participates in a worldwide rescue of rare and endangered animal species. Thanks to many international animal rescue programs this ZOO managed to breed and preserve a great number of rare animal species. You can find many pavilions with animals in the ZOO, children can have fun with animal models or slides in a „Children‘s world“ or in „Children’s ZOO“ where kids can touch friendly pets or they can enjoy the „Dinosaur Natural Trail“.

Address

ZOO Ústí nad Labem - Krásné Březno

www.zoousti.cz,
zoo@zoousti.cz,
Tel.: +420 475 503 421, +420 475 503 354

Route planner

Route start
Destination

MAP - ZOO, Ústí nad Labem
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice