This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   ÚSTECKOCASTLES & PEAKS   >   Velké Březno Chateau

Velké Březno Chateau

The chateau in a village of Velké Březno is situated 8kmts east from the centre of Ústí nad Labem. It was built in 1843-1845 in the late Empire style for the supreme burgrave of the Czech Kingdom count Karel Chotek.

Informace

It was built in 1843-1845 in the late Empire style for the supreme burgrave of the Czech Kingdom count Karel Chotek. Later it was reconstructed in Neo-Renaissance style. Sophia Chotková, grand-daughter of the chateau founder, resided here. As a wife of the successor of Hapsburg throne Ferdinand d’Este she was assassinated in Sarajevo in 1914 along with her husband. The World War I. started with that act. The chateau is surrounded by beautiful natural English park with a great number of rare trees and bushes. In Velké Březno you can also experience tour in a famous Brewery Velké Březno.

Address

Velké Březno Chateau

www.zamek-vbrezno.cz,
zamek.velkebrezno@usti.npu.cz,
Tel.: +420 475 228 331, +420 604 505 323

Route planner

Route start
Destination

MAP - Velké Březno Chateau
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice