This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   PODŘIPSKO   >   Ascent on Říp Hill by Forefather Čech

Ascent on Říp Hill by Forefather Čech

Visible from afar the mountain towers to a height of 456 m above sea level with a Romanesque rotunda on top. The Říp Hill has a legend about the arrival of Forefather Čech. This has always been one of the main symbols of the Czech nation. The hill's top offers distant views of the Czech Central Mountains and deep forests of Kokorinsko.

Informace

Říp Mountain with Romanesque rotunda emerges from the Labe planes 5 km south of Roudnice nad Labem. At the top stands a chapel dedicated to the patron of Přemyslovci, Sv. Jiří and the patron of the Czech Lands Sv. Albert. Inside you can see a statue of Sv. Jiří and the Dragon.

On the top, there are several marked hiking trails. If the needle on your compass will spinning in confusion on the hill, it would be clear evidence that local basalt contains impurity magnetite.

Route planner

Route start
Destination

MAP - Ascent on Říp Hill by Forefather Čech
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice