This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   ÚSTECKOCASTLES & PEAKS   >   Summer chateau Větruše, Ústní nad Labem

Summer chateau Větruše, Ústní nad Labem

Summer chateau Větruše is connected by a cabin funicular line with the Forum shoping mall in the centre of Ústí nad Labem.

Informace

Tha cablecar with its two unique Swiss cabins overcome a distance of 330mts and the elevation of 50mts with no support pillar. We recommend you to visit chateau‘s watchtower offering marvelous view of the city, Elbe’s valley and Krušné mountain ridge. We can also invite you to enjoy a mirror and natural mazes and children’s playground. Hotel’s restaurant inside of the chateau complex offers a unique gourmet experience with cozy comfortable view of surrounding landscape.

Address

Větruše complex

www.msul.cz, vetruse@msul.cz,
Tel.: +420 724 079 444

Hotel and Větruše Restaurant

www.hotelvetruse.cz, hotel@hotelvetruse.cz,
Tel.: +420 474 620 330

Cabin Funicular Line Větruše

www.dpmul.cz, info@dpmul.cz,
Tel.: +420 475 258 111

Route planner

Route start
Destination

MAP - Summer chateau Větruše, Ústní nad Labem
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice