This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   LITOMĚŘICKO   >   Úštěk town

Úštěk town

Úštěk is well known for its traditional fair and the town itself is the smallest Czech Urban Preservation Area with beautiful historical centre.

Informace

We recommend you to visit Bird Houses reminding a bird nests built high onto the walls, or a permanent exhibition of the Museum of Devils (Muzeum čertů) located in the Pikart tower in castle underground at Panský dvůr. You can learn more about the mintage of Úštěk’s groschen coins or about polishing gemstones or you can visit a cellar carved into sandstone. In Úštěk you can see well-preserved Flamboyant style structures – such as St. Peter and Paul Church and newly repaired Jewish Synagogue (look for more details in a section Jewish sightseeings). You can bathe in a lake Chmelař.

Address

Úštěk – Information centre

www.mesto-ustek.cz,
mk.ustek@tiscali.cz,
Tel.: +420 416 795 368

Museum of Devils and Hell’s Cellar in Úštěk

www.certi-muzeum.com,Stejny.Jaroslav@seznam.cz
Tel.: +420 774 101 125

Route planner

Route start
Destination

MAP - Úštěk town
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice