This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   ÚSTECKOVERNEŘICKO   >   Zubrnice Outdoor museum and historic hand cars

Zubrnice Outdoor museum and historic hand cars

The youngest outdoor museum in Czech is the Museum of folk architecture in Zubrnice.

Informace

Its basics is an old historical village. A set of folk architecture consists of timber, brick and half-timbered houses. The complex of buildings reminds people lives and work on the farm estate. We will find eg. Timbered storey building, a village shop or a small water mill on top of the drive, powered from Meadow Brook. You might be also interested in seeing the old village school. The museum has holds a tradition of folk fairs.

An interesting technical sight is the railway station built in 1890 for a local runway Velké Březno - Úštěk - Verneřice. Railway museum on the premises of the railway station in Zubrnice offers an exhibition of the history and the present, a peak into a small transport office with historic furnishings and historic hand car. These are ready to give you a ride! Part of the rails (11 km) was registered on the UNESCO list of Czech country. Owner and operator of the museum is organization Zubrnice Museum Railroad.

Address

Soubor lidové architektury ZubrniceTel.: +420 475 228 267,
skanzen.zubrnice.cz,
info@zubrnice.czZubrnická museální železniceTel.: +420 607 889 587
www.zmz.cz,
zmz@cmail.cz

Route planner

Route start
Destination

MAP - Zubrnice Outdoor museum and historic hand cars
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice