This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   PODŘIPSKOCASTLES & PEAKS   >   Lobkowicz Castle and Romanic Castle

Lobkowicz Castle and Romanic Castle

At the end of the 12th century Prague bishops ordered to raise a Romanic castle situated on cliff overlooking the river Elbe.

Informace

During the Gothic period of time the castle was expanded. In the 16th century a new Renaissance wing was built and lately the castle was expanded even more. In 1652-1684 during the reign of Václav Eusebia from Lobkowicz the whole castle complex was reconstructed to the Flamboyant style that remains until today. The castle consists of three wings forming a spacious courtyard in the centre. A south entrance side is divided by a solid tower. For a long period of time the castle represented a central place for a thriving nobel house of Lobkowicz. During the World War II the castle served as a barracks for Germans and lately for Czech military. Till 2009 Czech quarters of the Military School of Music was situated here. Today you can experience here two interesting tours , both of the Lobkowicz castle and the Romanic castle.

Address

Lobkowicz Castle and Romanic Castle
Roudnice nad Labem
Lobkowicz Castle Tours

Očkova 1, 413 01 Roudnice nad Labem
www.lobkowicz.cz, roudnice@lobkowicz.cz,
Tel.: +420 602 238 152

Romanic Castle tours with vine tasting

Středohoří-Podřípsko.cz | Trip for every day
Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
www.stredohori-podripsko.cz
Tel.: +420 474 774 666 - 7

Route planner

Route start
Destination

MAP - Lobkowicz Castle and Romanic Castle
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice