This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   PODŘIPSKOCASTLES & PEAKS   >   Monastery and Doksany Castle

Monastery and Doksany Castle

Monastery in Doksany enjoyed its greatest glory during the 13th and the 14th century.

Informace

During the Hussite period and Thirty Years War the monastery was plundered. In the middle of the 17th century it was generously reconstructed to baroque style. After the inactivation by emperor Josef II. in 1782, the building was used as hospital and barracks. Later after the recontruction to rich mansion the monastery reshaped its features to a castle. In 90s of the 20th century nuns returned to Doksany. The most impressive part of Doksany’s monastery is a Romanic crypt. You can experience here the atmosphere of Romanic period of the 12th and the 13th century. You can also visit a monastery church Narození Panny Marie at the north side of the second courtyard. From the south and west side the monastery complex is surrounded by baroque gardens and English park.

Address

The monastery of „Premonte Sisters"

www.klasterdoksany.cz,
sorores.opraem@cbox.cz,
Tel.: +420 416 861 197

také na:
www.npu.cz (klášter Doksany),
doksany@usti.npu.cz

Route planner

Route start
Destination

MAP - Monastery and Doksany Castle
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice