This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   LITOMĚŘICKOCASTLES & PEAKS   >   Litoměřice castle with winery exhibition

Litoměřice castle with winery exhibition

Former gothical castle is a gem of the royal town of Litoměřice. The castle's hearth is a modern exhibition of winery.

Informace

You can also visit the tasting rooms with original stone tiled floors and vaulted ceilings, linked to the other cellars, where the wine is archived. The castle has a modern conference hall with preserved Gothic artifacts. Foyer serves as an exhibition hall. Attractive place is also a lounge area with a historic monument chapel. Part of the castle is stylish wine bar.

Address

Hrad Litoměřice a expozice vinařství

www.hradlitomerice.cz,
recepce@litomerice-info.cz,
Tel.: +420 416 536 155

Route planner

Route start
Destination

MAP - Litoměřice castle with winery exhibition
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice