This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   PODŘIPSKOCASTLES & PEAKS   >   Říp Hill

Říp Hill

Říp Hill (456 m) is visible from afar. It's basicaly a basalt pile, with Romanesque rotunda on the top.

Informace

It emerges from the plane 5 km south of Roudnice nad Labem. The Říp Hill has a legend about the arrival of Forefather the Czech. This makes it one of the main symbols of the Czech nation. At the top stands a chapel dedicated to the patron of Přemyslovci, the saint George (Sv. Jiří) and the patron of the Czech Lands St. Adalbert (Sv. Vojtěch). Inside you can see a statue of St. George and the Dragon. On the top, there are several hiking trails. If the needle on your compass will spin in confusion, it would be clear evidence that local basalt contains impurity magnetite. From the top views you can enjoy the distant panorama of the Czech Central Mountains and deep forests of Kokorinsko. 1907 was built a tourist hut by the rotunda, and it still serves as a refreshments point.

Address

Hora Říp

www.hora-rip.eu,
rip@usti.npu.cz,
+420 724 663 757

Route planner

Route start
Destination

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice