This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   PODŘIPSKO   >   Modern art gallery in Roudnice nad Labem

Modern art gallery in Roudnice nad Labem

Gallery of Modern Art is housed in the former riding school of Lobkowicz's chateau in the Roudnice nad Labem. The school building was built in the last quarter of the 17th century by the Italian architect Antonio Porta.

Informace

The entrance to the gallery is fitted with portal of the former Porta's house, which stood on the square. The house is dominated by its crest - pierced heart and three flowers. Vaulted interior of the baroque building, renovated for gallery purposes in the sixties of the 20th century, creates a compelling environment for its the permanent collection. Under its "family silver" can be considered a set of sixty paintings, which were part of a generous donation from benefactor Augusta Švagrovský on the early 20th century. Fine Art Collection includes more than 3,000 works of art from the late 19th century to the present. The permanent exhibition of the gallery presents a profile of the art's development during 20th and 21st century. In addition, the gallery presents a space for temporary exhibitions with programs covering a variety of artistic tendencies, thematics or monographic exhibitions of all kinds. Lectures and interpretations, concerts, theater performances, literary evenings and other cultural programs are held here as well.

Further information under: Sightseeings of Roudnice nad Labem

Address

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje

Očkova 5,
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 837 301
www.galerieroudnice.cz
galerie@galerieroudnice.cz

Route planner

Route start
Destination

MAP - Modern art gallery in Roudnice nad Labem
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice