This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   LITOMĚŘICKO   >   Puppet gallery of Sváťovo theater

Puppet gallery of Sváťovo theater

Puppets gallery issues more than 250 puppets in the premises of the Gothic tower and fabulous scenery. It attracts adults and small visitors from April to late September. Space around the gallery, former fortification of the royal town of Litomerice, is dominated by a beautiful park.

Informace

In the newly opened gallery of puppets children can borrow some puppets, play with them or paint a picture. Club of amateurs and Friends of Puppet Theatre "Sváťovo dividlo" plays the classic puppet theater, classical puppet plays and Kašpárek's performance, riddles and songs.

Route planner

Route start
Destination

MAP - Puppet gallery of Sváťovo theater
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice