This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   PODŘIPSKO   >   Easter eggs gallery, Libotenice

Easter eggs gallery, Libotenice

Since 1998 the seat of the Association of painters and decorators of Easter eggs Czech Republic with the aim of maintaining the tradition of decorating Easter eggs.

Informace

Libotenice gallery is the only year-round exhibition with more than 1,200 Easter eggs, produced by using traditional techniques.

Address

Galerie kraslic Libotenice

Libotenice 40
Tel.: +420 416 848 088,
+420 777 653 203
www.galeriekraslic.cz

Route planner

Route start
Destination

MAP - Easter eggs gallery, Libotenice
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice