This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   LITOMĚŘICKOCASTLES & PEAKS   >   From Úštěk to Helfenburk castle

From Úštěk to Helfenburk castle

Follow the yellow tourist route from Úštěk.

Informace

From the square, walk down into the valley, then a long way down the road. Another part of the route leads through the valley along the Hrádecký creek and through the woods. Near the village Ostrý yellow and red tourist trails connected and both leads beneath a steep slope, which you will have to climb on. But the reward is spectacular. Built on the ruins of a sandstone cliff are easily accessible. View over the landscape is unforgettable and definitely worth it. Castle was built in the 14th century by Ronovci family. Walls are 12 meters high and dominated by 17 meters high tower. Castle opens to the public throughout the year. The trip is suitable for families with children and for pedestrians.

Below the village Ostrý you can also park your car in the parking lot and walk the rest of the route.

MAP - From Úštěk to Helfenburk castle
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice