This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   ÚSTECKO   >   From Milada to Museum of railroad models

From Milada to Museum of railroad models

A great bike trip offers Milada lake. The local bike trail marked 3009 was launched in 2006 and was artificially weighed from a mine. Cyclists will have a beautiful view of the countryside and the Ore Mountains. Path is particularly suitable for families with children, but appreciated by fit cyclists as well. Traditionally cycling races are held here, designed for cyclists of all ages.

Informace

In Chabařovice a the bike trail follows the cycle path of KČT, which then passes around the lake and is directed to Stadice. In Stadice you can visit the memorial of Premysl The Ploughman. The monument was open in 1841, and it shows reliefs of the arrival of Libuše's delegation and the arrival at Prague Vyšehrad. In Stadice you can connect to the cycle path Premysl The Ploughman (no. 3071), after which you can go to Trmice. In Trmice you can stop at the castle, which is built in the style of Tudor Gothic style. The castle is a permanent exhibition of regional mining museum and model railways.

Štítky:
MAP - From Milada to Museum of railroad models
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice