This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   ÚSTECKOCASTLES & PEAKS   >   Střekov castle and Větruše small chateau

Střekov castle and Větruše small chateau

The dominant feature of Usti nad Labem is undoubtedly the castle Střekov. A castle from early 14th century is a famous lookout point and also one of the best preserved castle ruins. The castle was built by Jan Luxemburg to protect Labe's cruises, and it served as a customs house. From the 17th century castle ceased to be inhabited and remained completely deserted. In the Romantic period castle came alive again.

Informace

Access the castle following the tourist trail. We can also take the green tourist trail that leads from Brné.

In Usti nad Labem, we can go for another landmark of the city, mansion Větruše. It is situated on a hill on the Labe's left bank. Castle walls adorned with photographs and pictures depicting the city's history. There is a restaurant with a hotel and a mirror maze. The castle can be reached on foot or by funicular railway, which departs every 15 minutes from the Forum shopping center. Cable car ride is a great experience not only for children.

MAP - Střekov castle and Větruše small chateau
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice