This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

Home   >   LITOMĚŘICKO   >   Ferry Malé Žernoseky/ Velké Žernoseky

Ferry Malé Žernoseky/ Velké Žernoseky

The ferry is located on the Labe River, just above the canyon called Porta Bohemica.

Informace

It operates only in the summer season, usually from May to September. Transporting people and cyclists, transportation is provided by small boat, which seats up to 20 people.

Adress

Přívoz Malé Žernoseky / Velké Žernoseky
Tel.: +420 607 947 099
+420 739 734 582
+420 728 033 707
www.malezernoseky.cz

Route planner

Route start
Destination

MAP - Ferry Malé Žernoseky/ Velké Žernoseky
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice