This site uses cookies. By viewing the website, you consent to their use. find out here .

home  >  kontakty

Contacts

Destination agency České středohoří, o.p.s.
agency for tourism in destination Bohemian Central Uplands and Podřipsko region

Komenského 748/4
412 01 Litoměřice
E-mail: info@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 140, +420 412 871 141, +420 601 595 009
Data box: m3st44a

IČO: 28750853 | DIČ: CZ28750853
Bank account; Komerční banka, a. s., account number: 107-1470530297/0100
Seat: Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Destination agency České středohoří, o.p.s. was entered in the public benefit organization register maintained by The Regional Authority of the Ústí nad Labem Region, file number O 325.

www.ceskestredohori.info

Founders of the organization:
Ústecký kraj Město Litoměřice Biskupství Litoměřice
Contacts:

Luděk Jirman, director
E-mail: jirman@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 141, +420 412 871 142

Ing. Lucie Králová, project manager
E-mail: kralova@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 140, +420 601 595 009

Pavel Mario Kautský, coordinator of web activities and social networks
E-mail: kautsky@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 141

Pavlína Zajíčková, České středohoří regionální produkt ® brand coordinator
Cyclists Welcome Certification in destination Bohemian uplands and Podřipsko region
Elbe trail (cyclo route nr. 2, EuroVelo7) - representation of Nadace Partnerství, Elberadweg Handbuch
(organization in charge of the Ústí Region to promote Elbe trail)
E-mail: propagace@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 141

Markéta Kliková, Loyalty programs, tourism attractions database
E-mail: propagace@ceskestredohori.info
Phone: +420 474 774 667, +420 602 388 213

Martin Pala,Cyclobus in Bohemian uplands and Podřipsko region
E-mail: pala@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 141

Jan Piegl, Grant programs
E-mail: piegl@ceskestredohori.info
Phone: +420 412 871 140

Separated department Czech Convention Bureau of CzechTourism agency for Ústí region North West Bohemia Convention Bureau

North West Bohemia Convention Bureau
Ing. Radana Kubíčková, regional manager
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
412 01 Litoměřice
Phone: +420 412 871 143
E-mail: office@northwestconvention.cz
Web: www.northwestconvention.cz

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice