Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Home   >   LEITMERITZ   >   Úštěk

Úštěk

Die Stadt Úštěk (Auscha) ist ein berühmter Ort, wo die traditionellen Jahrmärkte veranstaltet werden. Úštěk ist gleichzeitig der kleinste tschechische Stadtdenkmalschutz mit einem wunderschönen historischen Zentrum.

Informace

Erwähnenswert sind die sogenannten Vogelhäuser, die Vogelneste hoch auf den Gebäuden mahnen, oder eine ständige Exposition des Teufelsmuseums im Pikartsturm und im Burguntergrund. Im Büttelei Úštěk können Sie mehr über Prägung des Auscher Groschens und über das Schleifen von Halbedelsteinen erfahren, und weiter können Sie die in den Sandstein gemeißelten Kellerräume besichtigen. In Úštěk gibt es auch mehrere wohlbehaltene spätgotische Bauten – z.B. st. Peter und Paul Dom und auch die neu rekonstruierte Jüdische Synagoge (mehr unter Jüdische Denkmäler). Baden können Sie im Teich Chmelař.

Adresse

Úštek - Informační centrum

Tel.: +420 416 795 368
www.mesto-ustek.cz,
mk.ustek@tiscali.cz

Routenplaner

Routenstart
Routenziel

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice