Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Home   >   LEITMERITZ   >   Synagoga a rabínský dům Úštěk

Synagoga a rabínský dům Úštěk

Im Rahmen der Revitalisation von jüdischen Denkmälern wurden nach mehreren Jahren das Rabbinerhaus und die Synagoge in Úštěk renoviert und zugänglich gemacht.

Informace

Die Synagoge wurde zwischen den Jahre 1791 - 1794 im klassischen Stil gebaut. Später wurde sie umgebaut und erlebte sie auch einen Stockwerkanbau. Das Rabbinerhaus stellt heute eine Exposition der Geschichte der Juden und Schulausbildung vor.

Adresse

Informační centrum Úštěk
Mírové náměstí 47
411 45 Úštěk
Tel.: +420 416 795 368
www.mesto-ustek.cz/
mk.ustek@worldonline.cz

Routenplaner

Routenstart
Routenziel

LANDKARTE - Synagoga a rabínský dům Úštěk
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice