Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Home   >   LIBOCHOWITZ   >   Museum des Böhmischen Granats in Třebenice

Museum des Böhmischen Granats in Třebenice

Eine altertümliche Stadt Třebenice, die in Lovosice im Böhmischen Mittelgebirge liegt, ist berühmt für Obstbau und Abbau des Böhmischen Granats.

Informace

Einen malerischen Hintergrund der Stadt bildet ein Berg Košťálov mit einer Burgruine einer Königsburg. In Třebenice gibt es auch ein Museum des Böhmischen Granats, das einen komplexen Überblick über Abbau und Bearbeitung des Böhmischen Granats anbietet, einschliesslich einer Schmuckkollektion mit einem Set des Geschmeide von Ulrika von Levetzow, die die letzte Liebe des Dichters Johann Wolfgang Goether war und die aus Třebenice stammte. Die Exposition ist in einem Raum einer ehemaligen lutherischen Kirche gestellt und mit einem Überblick über Stadtgeschichte und Informationen über das Gebiet ergänzt. In dem Museum ist z.B. das größte Bohmische Granat mit einem Gewicht von 2 642G zum Sehen. Böhmische Granaten können die Besucher nicht nur anschauen, sondern auch selbst entweder vor dem Museum oder in einem importierten Granatsand aufsammeln.

Adresse

Muzeum českého granátu v Třebenicích

www.mesto-trebenice.cz,
Tel.: +420 601 555 187

Routenplaner

Routenstart
Routenziel

LANDKARTE - Museum des Böhmischen Granats in Třebenice
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice