Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Home   >   RAUDNITZ AN DER ELBEBURGEN   >   Kloster und Schloss Doksany

Kloster und Schloss Doksany

Kloster in Doksany erlebte den größten Aufschwung im 13. und 14. Jahrhundert. Während der Hussitenzeit und 30-jährigen Krieg wurde es geplündert. In der 2. Hälfte des 17. Jahrnuderts wurde es in einem großartigen Barock-Still umgebaut.

Informace

Nach dem Kaiser Josef II. das Kloster (im Jahre 1782) auflöste, wurde die Gebäude als ein Krankenhaus und eine Kaserne genutzt. Später, nach dem es auf einen Herrensitz umgebaut wurde, erwarb das Kloster einen Charakter eines Schlosses. In den 90. Jahren des 20. Jahrhunderts kehrten die Ordensschwestern nach Doksany zurück. Vielleicht der eindrucksvollste Teil des Klosters in Doksany ist eine romanische Gruft. Obwohl im 19. Jahrhundert dieses Gebiet umgebaut wurde, spürt man hier die romanische Atmosphäre des 12. und 13. Jahrhunderts. Sie können auch eine Klosterkirche Jungfrau Mariä Geburt auf der Nordseite des zweiten Hofes besuchen. Das Klosterareal ist von einem englischen Park und den Barockgärten auf der Süd- und Westseite umgeschlossen.

Adresse

Klášter sester premonstrátek

www.klasterdoksany.cz,
sorores.opraem@cbox.cz,
Tel.: +420 416 861 197také na:
www.npu.cz (klášter Doksany),
doksany@usti.npu.cz

Routenplaner

Routenstart
Routenziel

LANDKARTE - Kloster und Schloss Doksany
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice