Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Home   >   LEITMERITZBURGEN   >   Kamýk, Region Litoměřice

Kamýk, Region Litoměřice

Die Burg wurde vor dem Jahre 1319 auf Geheiß von König Johann von Luxembourg gegründet und diente zur Kontrole des Elbetals, über das sie auch heute eine ausgezeichnete Sicht anbietet.

Informace

In dem 16. Jahrhundert wurde die Burg im Renaissancestil umgebaut, während des 30-jährigen Kriegs von der Sachsenarmee geplündert. Auf dem hohen Felsknoten wurde bis zurzeit ein Torso eines Wohnturms überliefert, der von einem Kreis der Gebäude und des Bollwerks umgefasst wurde.

Routenplaner

Routenstart
Routenziel

LANDKARTE - Kamýk, Region Litoměřice
×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice