Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Home   >   AUSSIGBURGEN   >   Blansko, Bezirk Ústí

Blansko, Bezirk Ústí

Blansko ist eine Burgruine auf der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts von Vartemberg Familie auf einem ausgeprägten Hügel gegründet.

Informace

Während der Kriegen im 15. Jahrhundert kämpfte man um die Burg vielmals; das folgende Jahrhundert brachte schon nur einen laufenden Zerfall. Bis zurzeit sind besonders nur die Außenwände mit Bastionen überliefert, die einen räumigen Vorhof umfassen, weiter wurde eine Aussichtebene im Kern überliefert.

Adresse

Přístup od:

Ryjice (zelená TZ), ze silnice Mírkov – Blansko (zelená, žlutá TZ)

Více na:

www.hradblansko.cz

Routenplaner

Routenstart
Routenziel

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

Děkujeme za pochopení,

Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice