Diese Seite verwendet Cookies. Dass Sie weiter auf der Seiten bleiben, bestätigen Sie damit deren Verwendung. Mehr erfahren Sie hier .

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. byla na podzim loňského roku přijata do Asociace regionálních značek, o. s. (ARZ). Tímto se stala koordinátorem nové značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® a zařadila se do systému regionálních značek, jejichž počet v České republice v současné době činí 26. Certifikovat tak může výrobce a poskytovatele služeb na území pěti okresů (Litoměřického a středohorské části Děčínského, Lounského, Teplického a Ústeckého), viz dokument Zásady pro udělování a užívání značky, příloha č. 1.1.

Cílem regionální značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® je využití potenciálu místních producentů včetně řemeslných, pro propagaci regionu, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost.

Producenti mohou žádat o značku pro své produkty, ubytovací a stravovací služby, či zážitky, pro která jsou vytvořena certifikační kritéria (viz Dokumenty ke stažení) zahrnující požadavky pro udělení certifikátu. Hlavní důraz u produktů, služeb a zážitků je kladen především na tradici a jedinečnost spojenou s regionem, kvalitu a šetrnost k přírodě.

Regionální značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® koordinuje Destinační agentura České středohoří, o.p. s. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.
Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

 • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
 • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
 • Značka je také udělována ubytovacím nebo stravovacím zařízením a zážitkům.

  Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

  Příjem žádostí o značku je průběžný. Pro zájemce o regionální značení byl vyhlášen termín další certifikace, který se uskuteční 30. 10. 2015. Termín uzávěrky podání žádostí je stanoven na 9. 10. 2015.

  K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude osouzena Certifikační komisí.

  Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® po dobu 2 let. Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky. Při vydání certifikátu s Vámi Destinační agentura České středohoří, o.p.s. jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.

  Poplatky za udělení a užívání značky:

  Registrační poplatek

  Za udělení značky zaplatí žadatel registrační poplatek ve výši 1 500 Kč. Poplatek je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky. Pokud je výrobce již držitelem certifikátu a žádá o nový certifikát (pro jiný svůj výrobek, resp. službu, nebo před uplynutím platnosti certifikátu), poplatek se snižuje na 50 % částky uvedené v předchozím odstavci. Poplatek se hradí na základě faktury vystavené Koordinátorem zároveň s podpisem Smlouvy o užívání značky a je příjmem Koordinátora.
  Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

  Poplatek za užívání značky

  Pro částečné pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci značky hradí její uživatelé roční poplatek za užívání značky v následující výši:

 • OSVČ a osoby vykonávající příležitostnou činnost: 500 Kč
 • firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 1 000 Kč
 • firmy s 10 a více zaměstnanci: 2 000 Kč

 • Poplatek je hrazen na základě faktury vystavené koordinátorem vždy v plné výši jednou ročně, a to k 31. 7. bez ohledu na datum udělení certifikátu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu.

  Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“. Koordinátor může rozhodnout o snížení poplatku.

  Kontakty pro žadatele o značku:

  Regionální koordinátor systému regionálních značek
  Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
  Komenského 748/4
  412 01 Litoměřice
  www.ceskestredohori.info
  www.regionalni-znacky.cz

  Bc. Pavlína Zajíčková
  Regionální koordinátorka projektu
  telefon: +420 412 871 140
  propagace@ceskestredohori.info

  Dokumenty ke stažení:

  Zásady pro udělování a užívání značky
  Kritéria pro výrobky
  Žádost pro výrobky
  Kritéria pro služby
  Žádost pro služby
  Kritéria pro zážitky
  Žádost pro zážitky

  CERTIFIKOVANÉ PRODUKTY:

  Regionální značka v Českém středohoří poprvé!

  Na konci května letošního roku se poprvé sešla desetičlenná certifikační komise regionální značky České středohoří regionální produkt složená ze zástupců subjektů působících na území Ústeckého kraje. Konkrétně se sešli zástupci Destinační agentury České středohoří, o.p.s., která je zároveň od podzimu loňského roku regionálním koordinátorem za Asociaci regionálních značek, dále Centra cestovního ruchu Litoměřice, p.o., Místních akčních skupin České středohoří, Labské skály a Podřipsko, Ústeckého kraje, Asociace regionálních značek, AnnKasu s.r.o. a CHKO České středohoří.

  Do termínu uzávěrky pro podání žádostí se přihlásilo celkem 7 subjektů, z toho bylo projednáváno 6. Certifikační komise schválila všechny projednávané a obhajované žádosti. Regionální značku České středohoří regionální produkt získala firma AnnKas s.r.o. z Úštěku se svými svíčkami ze včelího vosku, Levandulová farma Petra Nového ze Židovic na Podřipsku, Cukrárna a kavárna Dortletka v Roudnici nad Labem se stejnojmenným ojedinělým zákuskem, Med z Českého středohoří od včelaře Filipa Horáka z Litoměřic, občanské sdružení Dílna ručního papíru z Litoměřic a litoměřický Minipivovar Labuť, s.r.o. se svými pivy Labuť.

  ANNKAS s.r.o.

  Produkt: Svíčky ze včelího vosku

  Vyrábíme svíčky ze včelího vosku v mnoha barevných kombinacích a tvarech. Nyní nabízíme přes 100 druhů svíček. Svíčky jsou zcela přírodní, voní po medu, pohlcují pachy a ionizují ovzduší což je blahodárné především pro astmatiky. Nabízíme i svíčky v dárkových sadách a dle přání zákazníka.

  AnnKas s.r.o., Dubičná 30, 411 45 Úštěk, tel: +420 723 933 559, +420 777 987 094, e-mail: obchod@vceli-svicky.eu, www.vceli-svicky.eu

  LEVANDULOVÁ FARMA ŽIDOVICE

  Produkt: Levandule a levandulové výrobky

  Jsme malá rodinná farma z Podřipska zaměřená na pěstování levandule. Klademe největší důraz na kvalitu, o levanduli pečujeme s maximální péčí v rámci ekologického zemědělství. V naší nabídce naleznete zejména čerstvou řezanou levanduli, dále sušené kytice i samotný květ, rozmanité levandulové výrobky a vlastní sazenice.

  Levandulová farma Židovice, Židovice 130, 411 83 Hrobce, tel.: +420 603 365 040, email: info@levandulepodripem.cz, www.levandulepodripem.cz

  DORTLETKA – CUKRÁRNA & KAVÁRNA

  Produkt: Dortletka

  Dortletka je sněhové pečivo slepované speciálním kávovým krémem, kterým je zároveň potřené po svém obvodu a nakonec obsypané směsí kávy a piškotů. Vše podle původní rodinné receptury. Cukrárna a kavárna Dortletka chce svou koncepcí navázat nejen na rodinný odkaz, ale zejména na kvalitu vídeňských a prvorepublikových cukráren a kaváren.

  Dortletka - Cukrárna & Kavárna, Husovo náměstí 48, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: +420 605 195 923, e-mail: objednavky@dortletka.cz, www.dortletka.cz

  FILIP HORÁK, DiS.

  Produkt: Med

  Med pochází z lokality příměstských zahrádkářských kolonií v okolí Litoměřic. Díky bohaté a druhově velmi pestré včelí pastvě v sobě uchovává mnoho zajímavých chutí a vůní. Postupným odebíráním a vytáčením zralých medných plástů je docílena chuťově pestrá škála květových i medovicových medů. Med je získáván s respektem k přírodě.

  Filip Horák, DiS., Dlouhá 194/47, 412 01 Litoměřice, e-mail: horak.f@gmail.com, www.filland.cz

  DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU, o. s.

  Produkt: Ruční papír a drobné dárky z ručního papíru

  Dílna ručního papíru byla vybudována s cílem oživit prastaré řemeslo výroby ručního papíru a umožnit člověku třetího tisíciletí vyzkoušet si, že neztratilo nic na své originalitě, kráse i užitku. Nabízíme archy ručního papíru různých formátů, tradiční artikl jako jsou obálky, dopisní papíry, přání s rozličnými motivy, knihy ad., vždy originální, neboť u ruční výroby je prakticky nemožné udělat duplikát.

  Dílna ručního papíru,o.s., Velká Dominikánská, 412 01 Litoměřice, tel.: +420 724 092 279, e-mail: irena.styrandova@seznam.cz, www.rucnipapir.com

  MINIPIVOVAR LABUŤ

  Produkt: Ležáky Labuť, Pivní speciály Labuť

  Minipivovar Labuť najdete v historickém jádru města Litoměřice, ve sklepích původního secesního hotelu. Při návštěvě ochutnáte ležáky plzeňského typu nebo sezónní vícestupňové speciály. Pro lepší požitek z chuti jsou piva Labuť nefiltrovaná a nepasterizovaná. Přijďte na prohlídku minipivovaru a osvěžit se dobrým pivem. Denně: 11 - 23 hodin

  Minipivovar Labuť s.r.o., Zítkova 784/5, 412 01 Litoměřice, tel.: +420 416 534 837, email: info@olor.cz, www.minipivovarlabut.cz, facebook.com/minipivovarlabut

  DL certifikovaných subjektů ke stažení zde

  ×

  Vážení návštěvníci,

  v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Destinační agentury České středohoří, o.p.s..

  Aktualizované informace dále hledejte na našich FB profilech:

  FB České středohoří: https://www.facebook.com/stredohori.cz/
  FB Labská stezka: https://www.facebook.com/labskastezkaUK/
  FB Hora Milešovka: https://www.facebook.com/milesovka.cz/

  Další kontakty najdete na webu http://ops.stredohori.cz/

  Děkujeme za pochopení,

  Luděk Jirman, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice