Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Home   >   ÚSTECKOVERNEŘICKO   >   Výstava Sola Fide na zámku v Děčíně

Výstava Sola Fide na zámku v Děčíně

LUTERSKÁ ŠLECHTA A JEJÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA DĚČÍNSKU A ÚSTECKU

Informace

500 LET OD PŘÍCHODU LUTERSKÝCH KAZATELŮ

Učení Martina Luthera se začalo šířit přes česko-saskou hranici velmi rychle poté, co reformátor přitloukl na vrata zámeckého kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí o odpustcích. Jeho učení, k němuž se přihlásila i část českých utrakvistů, nevratně změnilo náboženskou a duchovní tvář Evropy. Velmi záhy se Lutherovo učení začalo objevovat i v širší oblasti Labského údolí. Řeka Labe byla důležitou komunikační tepnou. Z hlediska obchodního na ní bylo založeno bohatství nejen měst Litoměřic, Ústí nad Labem a Děčína, ale i šlechtických rodů se statky v jejím okolí. Právě zde se na konci středověku začaly usazovat šlechtické rody, jejichž domovina byla za zemskou hranicí v Sasku a Míšeňsku. Přicházely s nadějí na prosperitu, z rodinných, majetkových či jiných důvodů.

Nejvýrazněji se do dějin Ústecka a Děčínska v 16. století zapsali pánové ze Salhausenu a pánové z Bűnau. Právě na jejich statky přišli velmi záhy luterští kazatelé. První se objevil v roce 1518 v rezidenci Salhausenů v Benešově nad Ploučnicí a brzy se pak nová víra rozšířila do nedalekého Děčína.

Ač se tyto rody po Bílé hoře navrátily z náboženských důvodů zpět do Saska, jejich stopy jsou dodnes viditelné. Luterská víra dala podobu unikátně dochovaným kostelům sv. Floriána v Krásném Březně, sv. Jakuba Většího ve Svádově či sv. Václava ve Valtířově. Zde lze obdivovat krom autenticky zachované architektury i výzdobu oltářů, kazatelen, křtitelnic či epitafů, která je inspirovaná věroukou Martina Luthera o ospravedlnění člověka pouhou vírou, nikoli skutky.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Edukační programy pro školní skupiny:

Speciální nabídka v rámci doprovodného programu bude nabídnuta školním skupinám pro žáky základních a studenty středních škol. Problematika spojená s dědictvím luterské šlechty v regionu a jim bude představena zajímavou formou s možností aktivně prožít příběhy luterské reformace nejen na Děčínsku. Skupinové prohlídky je z kapacitních důvodů nutné objednat telefonicky nebo emailem – Kontakt: kozlikova@zamekdecin.cz, tel: +420 412 518 905

Přednášky pro veřejnost:
17. 5., 19.00 hod. Stadtmuseum Pirna, přednáška prof. Royta: Lutheranischer Adel in der frühen Neuzeit und sein Erbe in Nordwestböhmen

12. 6., 17.00 hod. Zámek Děčín, přednáška dr. Táni Šimkové: Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury, vstupné 50 Kč, zlevněné 30 Kč

27. 9., 17.00 hod. Zámek Děčín, přednáška prof. Royta: Luterská šlechta v raném novověku a její dědictví v severozápadních Čechách, vstupné 50 Kč, zlevněné 30 Kč

Komentované prohlídky kostelů sv. Jakuba Většího ve Svádově a sv. Václava ve Valtířově:
Zájemci o památky budou mít unikátní možnost prohlédnout si kostely v labském údolí postavené a vybavené v duchu tzv. saské renesance, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Prohlídky se budou konat od 10.00 hod., vždy v celou hodinu sraz před kostelem, poslední prohlídka začíná v 17.00 hod.

Červen
9. 6. (So) a 28. 6. (Čt)

Červenec
10. 7. (Út) a 28. 7. (So)

Srpen
8. 8. (St) a 18. 8. (So)

Září
8. 9. (So) a 29. 9. (So)

Kontakt: polakova.marketa@npu.cz

Návštěvníci mohou zavítat i do kostela sv. Floriána v Krásném Březně, významné kulturní památky, kterou provozuje Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, více na na webu NPÚ

Koncerty duchovní hudby:
9. 9., 18.00 hod., zámek Děčín – Luterské duchovní písně přednese soubor Dyškanti pod vedením doc. Martina Horyny

14. 9., 19.00 hod., kostel sv. Floriána v Krásném Březně – Varhanní a sborová hudba renesance a baroka, přednese prof. Michal Novenko, varhaník a hudební skladatel za doprovodu komorního sboru Anonym

Otvírací doba, vstupné výstavy:
Květen – Červen / Po – Ne / 9 – 17

Červenec – Srpen / Po – Ne / 9 – 18

Září / Po – Ne / 9 – 17

Vstupné 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč

Kontakt: info@zamekdecin.cz

WEB: www.ff.ujep.cz/sola-fide

POŘADATELÉ
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zámek Děčín, příspěvková organizace statutárního města Děčína

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH

Stadtmuseum Pirna

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Oblastní muzeum v Děčíně

Poděkování za podporu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Česko-německý fond budoucnosti, Euroregion Elbe/Labe

Výstava je podpořena projektem
EEL-0337-CZ-16.11.2017

Společná minulost – fenomén luterské šlechty a jeho dědictví na Ústecku a Děčínsku / Gemeinsame Geschichte – das Phänomen der Lutherischen Adelstämme und sein Erbe in der Region Ústí und Děčín