Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde .

Home   >   LITOMĚŘICKO   >   Ecce Homo - Jiří Brodský – obrazy, kresby a objekty

Ecce Homo - Jiří Brodský – obrazy, kresby a objekty

Jméno Jiřího Brodského je spojeno především s obnovou a záchranou unikátních uměleckých děl starého i moderního umění. V oblasti restaurování patří Jiří Brodský k nejuznávanějším autoritám.
DatumKdy: 19.10.2018 - 09.12.2018 MístoKde: Gotické dvojče, Litoměřice

Informace

Jiří Brodský
Jméno Jiřího Brodského je spojeno především s obnovou a záchranou unikátních uměleckých děl starého i moderního umění. V oblasti restaurování patří Jiří Brodský k nejuznávanějším autoritám. Méně známa je jeho volná tvorba, zahrnující široké spektrum uměleckých přístupů - malbu, kresbu a objekty ve škále mezi figurální tvorbou a minimalistickou abstrakcí. Nejsilnějším inspiračním zdrojem pro jeho volnou tvorbou je umění starých mistrů, z jejichž námětů i projevu často čerpá. Využívá různé umělecké postupy, například výrazné kontrasty širšího spektra lazur a sytějších tónů v mnohovrstevných kombinací. V jeho dílech se projevuje i hluboký vztah k přírodě, k přírodním materiálům, zejména dřevu a kameni, ze kterých vytváří struktury a konfigurace situované do imaginárního prostoru. Jiří Brodský žil od dětství do roku 1959 v Roudnici nad Labem. Zde maturoval v roce 1958, ale dál ve studii pokračovat nemohl. V letech 1959-1960 se podílel na rekonstrukci Anežského kláštera v Praze. V roce 1960 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliérů prof. Jiřího Horníka, prof. Vladimíra Sychry a do restaurátorského ateliéru prof. Bohuslava Slánského, zakladatele významné restaurátorské školy v Čechách. Jiří Brodský absolvoval AVU v roce 1966. Po ukončení studií se stal na kratší dobu asistentem prof. Slánského. Od roku 1967 pracuje jako restaurátor samostatně a věnuje se i volné tvorbě. Od roku 1991 tvoří na severu Čech, v Roudnici nad Labem.

Historie Galerie Gotické dvojče
Gotické dvojče má, stejně jako mnoho jiných domů v Městské památkové rezervaci v Litoměřicích, za sebou dost pohnuté osudy. Koncem 70. letech minulého století byl blízko demolici s tím, že pro jeho další existenci není žádný důvod, respektive není žádné využití a jediný dodavatel stavebních prací v té době Okresní stavební podnik neměl tzv. volné kapacity. Nakonec se dům podařilo uchránit před zkázou pod záminkou, že je zde nutné zařízení staveniště pro budoucí opravu Městského divadla K. H. Máchy.
Druhý život gotickému dvojčeti dala paní Irena Skopalová, která zde založila a provozovala mnoho let Galerii ve dvoře, a to bez jakékoli pomoci, s entuziasmem jí vlastním, snad s drobnými dotacemi, spolu se zápisníčkem, který k ní neodmyslitelně patřil. V letošním roce zjistila, že i onen entuziasmus má jisté hranice, že i nadšení má meze, přes něž není radno přecházet jak v zájmu existenčním, tak zdravotním, a tak si tento prostor od Města Litoměřice pronajala Severočeská galerie v Litoměřicích, aby zde byla zachována výstavní kontinuita.
Výstavou, kterou se SGVU v Litoměřicích zde poprvé představuje je právě tato, která uvede volnou tvorbu Jiřího Brodského, a skutečnost, že se vernisáž odehraje v gotickém dvojčeti a právě v této době není náhoda. Evropská konfederace organizací restaurátorů totiž vyhlásila ve dnech 8. – 14. října tohoto roku Evropský den zachování a obnovy uměleckých děl. Dodržet dané termíny, které vrcholily 14. října sice galerie nestihla, ale tento Evropský týden zachování a obnovy, který má za cíl přiblížit lidem kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty Evropy je i cílem galerie, a to ve všech těchto ohledech. A připomeňme si, že stejně, jak bylo toto dvojče vyzdviženo z popela, tak totožným způsobem dnes a denně opravuje, restauruje Jiří Brodský umělecká díla předků, vrací je do života, dává jim zpět jejich původní čistotu a krásu a znovu je představuje takové, jaké byly v době svého vzniku.
Dnes ale přibližujeme druhou část práce Jiřího Brodského, a to jeho volnou tvorbu, která je méně známá, ale zahrnuje široké spektrum uměleckých přístupů, tj. malbu, kresbu a objekty ve škále mezi figurací a minimalistickou abstrakcí. Nejsilnějším inspiračním zdrojem pro jeho volnou tvorbu je umění starých mistrů, z jejichž námětů i projevů často čerpá.

Adresa

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
Tel.:416 732 382
info@galerie-ltm.cz
www.galerie-ltm.cz

MAPA - Ecce Homo - Jiří Brodský – obrazy, kresby a...